Vystupení orchestru a zkouška 26. 9.

přidáno: 20. 9. 2013 1:43, autor: Miroslav Halama
Také na zkoušce, která se konala ve čtvrtek 26.9. se udělala spousta práce. Mohu říci, že všechny nacvičované skladby vcelku umíte. Projevuje se však velká nesoustředěnost a nezodpovědnost. Škoda. Jste dobří hráči a vím, že umíte zahrát dobře. Stále je například podceňována dynamika, bez níž je i ta nejlepší hudba nuda.Ani dechový orchestr nesmí být ,,uřvaný" a dynamicky jednotvárný. Je velmi důležité, abychom nehráli každý sám za sebe, ale abychom se navzájem poslouchali, přizpůsobovali a věděli, kdy máme zabrat a kdy nechat prosadit se jiný, nebo jiné nástroje. Vždy záleží na momentální důležitosti hraní každého partu.
Dalším stálým a nepříjemným nešvarem je stále a stále kázeň. Čtvrteční zkoušku víceméně řídil pan učitel Grygorenko a já jsem se divil, že někoho nepraštil tím pozounem. I když k tomu neměl vůbec daleko! Stále si někteří nemůžou uvědomit, že svým chováním, které velmi často hraničí až s drzostí otravují ostatní a znehodnocují celou zkoušku. Nemluvě o tom, že jsou vlastně ve škole.  Ve většině případů se jedná o jedny a ty samé hráče. Jen předesílám, že až ,,dorostou" noví schopní hráči, budou tito,,zlobilové a drzouni" okamžitě vyloučeni z orchestru a možná i ze ZUŠ. Pokud samozřejmě nepřehodnotí své chování.
Na druhou stranu musím ale také říci, že hodně míst - i těch těžších mnozí z vás umí zahrát opravdu hezkým způsobem a to musí - a velmi rád- moc pochválit. Proto také tvrdím, že v jádru jste všichni dobří hráči a můžete být perfektní. Máte na to.

K sobotnímu vystoupení:
 Koncert se koná v sobotu 21. září v Tyršových sadech (za městskými lázněmi, v parku poblíž konečné tramvaje z Liberce).
 Koncert začíná v 11,00 hod.
Sraz na místě je nejpozději v 10,30 h. Všichni se budou hlásit u p.uč. Grygorenka, který má celé vystoupení na starost a bude ho také řídit.
Před začátkem koncertu i po jeho skončení každý hráč pomůže se stavěním a úklidem notových stojanů.
Nezapomeňte si své noty a vezměte si každý několik kolíčků na prádlo, ať vám nelítají noty.

Přeji vám všem mnoho zdaru na koncertě, ať se vám to povede (moc mě mrzí, že u toho nemohu být) a mějte na mysli, že tento koncert je velmi důležitý pro další účinkování orchestru v režii města Jablonec nad Nisou.

MNOHO ZDARU,

Miroslav Halama
Comments