Nabídka pro žáky i jejich rodiče – školní asistentka

přidáno: 27. 3. 2019 7:37, autor: Miroslav Halama
ZUŠ nově od 1. 9. 2018 rozšířila kolektiv zaměstnanců o školní asistentku a koordinátorku spolupráce ZUŠ s jinými organizacemi. Touto formou naše škola nabízí pomoc žákům i rodičům. Pokud byste měli jakýkoli problém, který by mohl vyústit v předčasné ukončení docházky do ZUŠ a není vhodné či z časových důvodů možné řešit jej přímo v jednotlivých hodinách, obraťte se na školní asistentku. Pomůže společně s vámi hledat možnosti, jak problémy řešit a předejít tak školním neúspěchům či předčasnému zanechání školní docházky. Žákům nabízíme i pomoc při řešení osobních problémů, které jim ztěžují soustředění na výuku a cvičení, a které by mohly být příčinou jejích nevyhovujícího prospěchu.

Kontakty na školní asistentku:

PhDr. Jaroslava Fojtíková
Tel.: 773 070 880
E-mail: fojtikova@zusjbc.cz


Zřízení pozice školní asistentky a koordinátorky spolupráce ZUŠ s jinými organizacemi bylo podpořeno v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ESF.
Comments