Nejnovější zprávy


Distanční výuka na ZUŠ

přidáno: 14. 10. 2020 2:28, autor: Miroslav Halama

Vážení rodiče a žáci,
jak všichni již asi víte, dle nařízení vlády byly dočasně uzavřeny školy pro všechny žáky. Toto nařízení platí také pro ZUŠ.  
Učitelé jsou povinni zajistit žákům vyučování distanční formou. Účast žáků na distančním vyučování je však dobrovolné. U nezletilých žáků o tom rozhodují jejich rodiče.
Co se týče žáků mé třídy, budu kontaktovat jednotlivé rodiče a distanční výuku s nimi konzultovat.  Distanční výuku budu provádět dvěma způsoby - buď on-line, má-li žák k dispozici počítač s kamerou a mikrofonem, druhý způsob je pomocí systému ,,Classroom", kde budu žákům písemně zadávat látku a žáci mi v tomto systému poskytnou zpětnou vazbu - nahrávky jednotlivých cvičení, videa, dotazy a pod. Tímto způsobem jsme již vyučovali na jaře, při prvním uzavření škol. Většina žáků tedy má již svou učebnu v ,,Classroomu".  Je na rodičích, či žácích, která forma distančního vyučování jim bude vyhovovat.

V případě, že ze strany rodičů (či zletilých žáků) nebude zájem o distanční výuku, je nutné poskytnout mi tuto informaci písemně (e-mailem, v papírové formě a pod.), zkrátka ve formě, kterou budu moci uložit a zaevidovat.

V případě dotazů se na mne nebojte obrátit. 

Všem hezký den a hlavně zdraví,

Miroslav Halama

Zamluvení vyučovací hodiny v rozvrhu

přidáno: 5. 8. 2020 13:45, autor: Miroslav Halama

Milí žáci a vážení rodiče,
pokud již víte, který den a v jakém čase byste rádi měli vyučovací hodinu pro sebe či svého potomka, napište mi to prosím do e-mailu, popřípadě do SMS. Volné termíny najdete na těchto stránkách - na hlavní straně v levém sloupci pod odkazem ,,Rozvrh hodin" Učiňte tak prosím co možná nejdříve, neboť začátkem září se rozvrh začne hodně rychle plnit a pak je nutné vzít termín, který zbyl.

Moc prosím, aby mi požadavek poslali také žáci a rodiče, kteří si domlouvali termín již před prázdninami ústně - bohužel si termíny nepamatuji.............

Děkuji a přeji krásné pokračování léta.

Miroslav Halama

Obnovení prezenční výuky v ZUŠ

přidáno: 11. 5. 2020 2:08, autor: Miroslav Halama

Vážení rodiče a žáci,
 od pondělí 11. 5. se obnovuje prezenční výuka v ZUŠ. Všechny důležité a nezbytné informace najdete na našich hlavních webových stránkách (www.zusjbc.cz). Odkaz na ně je také zde v levém sloupci. 

Kontaktujte prosím svého učitele a potvrďte prosím docházku svých dětí.

Miroslav Halama

Vyučování ve středu 6.11.

přidáno: 4. 11. 2019 6:29, autor: Miroslav Halama

Ve středu 6.11. se v naší ZUŠ učí dle platného rozvrhu. Těšíme se na vás.

Rozvrh hodin ve šk. roce 2019/2020

přidáno: 30. 8. 2019 1:40, autor: Miroslav Halama


Vážení rodiče a žáci,
v pondělí nám začne nový školní rok. V tomto začátku bude aktuálním tématem sestava rozvrhu vyučovacích hodin. Zkuste se tedy podívat na rozvrh hodin v mé třídě, na který najdete odkaz na těchto stránkách v levém sloupci. Uvidíte, které vyučovací hodiny jsou ještě volné a můžete si tak vybrat, která by vám vyhovovala. Vy sami do tohoto rozvrhu psát nemůžete, je nutné mě nějakým způsobem informovat (e-mailem, SMS a pod.). K domluvě rozvrhu se však můžete dostavit také osobně. V pondělí 2. září jsou vám učitelé k dispozici ve svých třídách od 9,00 hod. do 16,00 hod. Ostatní dny dle rozvrhu každého učitele. Neváhejte tedy a domluvte si své vyučovací hodiny co možná nejdříve.

Další podstatnou informací je, že příspěvky SRPDŠ se již nebudou platit u učitelů v hotovosti, nýbrž vám přijde elektronicky příkaz k platbě, podobně, jak tomu je u řádné platby školného.

Přeji všek pohodový začátek školního roku a těšíme se na vás.

Miroslav Halama

Postupové zkoušky a vyučovací hodiny

přidáno: 29. 5. 2019 5:53, autor: Miroslav Halama

V týdnu od 3. do 7.6. se konají postupové zkoušky. Tentokrát žáci mé třídy tuto zkoušku vykonají v určených třídách v budově ZUŠ na Horním náměstí. Ani jeden den se tedy nekonají v naší třídě ve Mšeně.
Tento týden se neuskuteční řádné vyučovací hodiny zobcové flétny, trubky ani lesního rohu. Uskuteční se pouze postupové zkoušky, vystoupení dechového orchestru ve středu 5.6. na náměstí před radnicí a v sobotu 8.6. v Rýnovicích. Zdali se uskuteční zkouška orchestru 6.6. budu informovat.

Miroslav Halama

Nabídka pro žáky i jejich rodiče – školní asistentka

přidáno: 27. 3. 2019 7:37, autor: Miroslav Halama

ZUŠ nově od 1. 9. 2018 rozšířila kolektiv zaměstnanců o školní asistentku a koordinátorku spolupráce ZUŠ s jinými organizacemi. Touto formou naše škola nabízí pomoc žákům i rodičům. Pokud byste měli jakýkoli problém, který by mohl vyústit v předčasné ukončení docházky do ZUŠ a není vhodné či z časových důvodů možné řešit jej přímo v jednotlivých hodinách, obraťte se na školní asistentku. Pomůže společně s vámi hledat možnosti, jak problémy řešit a předejít tak školním neúspěchům či předčasnému zanechání školní docházky. Žákům nabízíme i pomoc při řešení osobních problémů, které jim ztěžují soustředění na výuku a cvičení, a které by mohly být příčinou jejích nevyhovujícího prospěchu.

Kontakty na školní asistentku:

PhDr. Jaroslava Fojtíková
Tel.: 773 070 880
E-mail: fojtikova@zusjbc.cz


Zřízení pozice školní asistentky a koordinátorky spolupráce ZUŠ s jinými organizacemi bylo podpořeno v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ESF.

Rozvrhy hodin

přidáno: 30. 8. 2018 5:07, autor: Miroslav Halama

Vážení rodiče a milí žáci,
pokud možno se mi již ozývejte ohledně domluvy rozvrhu hodin na docházku do ZUŠ. Volné termíny rozvrhu najdete v levém sloupci těchto stránek po kliknutí na ,,Rozvrh hodin". Poté, co si vyberete čas mi dejte nějakým způsobem vědět (SMS, e-mailem a pod), čas vám zaregistruji. Nezapomeňte, že zde platí ,,kdo dřív přijde, ten si vybere vhodný čas hodiny". 

Od pondělí 3.9. se mění přístupový kód všech vchodů do našich objektů. Kontaktujte své učitele, ti vám ho sdělí. Kód poté prosím uchovejte v tajnosti. Jde nám opravdu o bezpečnost našich žáků.

V pondělí 3.9. jsem k dispozici ve své třídě od 9 hod. do 16 hod. Ostatní dny od 13,30 hod do 17. hod.

Miroslav Halama

Dechový orchestr ZUŠ opět úspěšný na Velikonočních slavnostech

přidáno: 10. 4. 2018 0:16, autor: Miroslav Halama

Již tradičně byl náš Dechový orchestr ZUŠ součástí programu Velikonočních slavností na náměstí před jabloneckou radnicí. Ve středu 28.3. se představil asi se čtyřicetiminutovým blokem známých skladeb z oblasti lidové hudby. Dle reakcí a potlesku publika se vystoupení velmi líbilo a mladí muzikanti si zaslouží velké poděkování..

Miroslav Halama

Po kliknutí na obrázek zobrazíte další fotografie

https://photos.google.com/u/1/share/AF1QipON3f2Ssz-TZfYR2CqsgUn6-AuIb6gRpj0K6rXH1LW973GDF1QOSiIh6qMblisRsA?key=WE9XQ1pHWGtJNDUtLWhkbzZieE1yUDg0Y1duOVBR

Žákovský večer

přidáno: 19. 3. 2018 8:07, autor: Miroslav Halama

Ve středu 21.3. se koná další žákovský večer. Z naší třídy vystoupí :

Tereza Kočíbová - zobcová flétna
Emílie Šourková - zobcová flétna
Kryštof Honců - trubka

Srdečně zveme.

1-10 of 151