Nejnovější zprávy


Rezervace výukových hodin

přidáno: 25. 6. 2021 5:42, autor: Miroslav Halama

Vážení rodiče, milí žáci,
nezapomeňte si ke konci prázdnin včas rezervovat termín výukové hodiny na nástroj. 
V levém sloupci těchto stránek najdete odkaz na ,,Rozvrh hodin". Po rozkliknutí zde uvidíte, které termíny jsou ještě volné. Pokud si některý vyberete, napište mi e-mail a já vám termín zarezervuji.

Miroslav Halama

Podrobnosti k organizaci výuky od 12. 4.

přidáno: 9. 4. 2021 7:16, autor: Miroslav Halama

Zahájení výuky v ZUŠ od 12. 4. 2021


Obnovení prezenční výuky v ZUŠ

přidáno: 8. 4. 2021 9:06, autor: Miroslav Halama

Vážení rodiče a žáci,
od pondělí 12.4. se v naší ZUŠ opět začne vyučovat prezenčním způsobem systémem 1+1, tedy jeden učitel+jeden žák. Povolena tedy je pouze individuální výuka. Kolektivní předměty (hudební nauka, orchestr a pod.) se prozatím stále vyučují distanční formou. 
 Z informací, které jsem obdržel, nikde nevyplívá, že by žáci přicházející na vyučování do ZUŠ museli být nějakým způsobem testováni. Nevyžaduje se ani prohlášení o bezinfekčnosti. Spoléháme tedy na vás, že své děti zdravotně ohlídáte a o případných změnách nás budete informovat.

Všichni učitelé povinně podstoupí test jednou týdně (vždy ve čtvrtek).
 
Vstup do všech budov je žákům povolen se zakrytím dolních i horních cest dýchacích. V každé třídě budou k dispozici dezinfekční prostředky na ruce.
Byli jsme také upozorněni, že do žádné z budov ZUŠ nemají prozatím přístup rodiče.


Přeji vám všem hezké dny a těším se na své žáky již u mne ve třídě.


Miroslav Halama

Velikonoční prázdniny

přidáno: 29. 3. 2021 8:18, autor: Miroslav Halama

Vážení rodiče a milí žáci,
ve čtvrtek 1.4. a v pátek 2.4. probíhají velikonoční prázdniny. V pondělí 5.4. je Velikonoční pondělí. V tyto dny se tedy nevyučuje ani distančně. Vyučování začne opět v úterý 6.4.

Všem vám přeji hezké Velikonoce.

Miroslav Halama

Pololetní volno a jarní prázdniny

přidáno: 26. 1. 2021 0:45, autor: Miroslav Halama

Vážení rodiče a žáci,
byť to zní v současné době podivně, v pátek 29. 1. mají žáci pololetní volno. V tento den se distančně neučí ani na ZUŠ. S žáky se tedy distančně nespojím. 
Od pondělí 1.2. do pátka 5.2. navazují pro žáky jarní (spíše zimní) prázdniny. Ani tento týden nebude probíhat výuka. S žáky se tedy spojím až v pondělí 8.2. 

Všem přeji hezké dny a doufejme, že se už brzy sejdeme při normální prezenční výuce ve škole. Je to mé velké přání :-)

Miroslav Halama

Výuka od 4.1.2021

přidáno: 3. 1. 2021 1:19, autor: Miroslav Halama

Vážení žáci a rodiče,
od pondělí 4. ledna 2021 jsme nuceni přistoupit opět k distanční formě výuky. Prosíme, spojte se se svým vyučujícím a domluvte společně strategii distančního vzdělávání. Zároveň Vás moc prosíme o trpělivost a výdrž. Věříme a doufáme, že nadcházející rok přinese návrat ke všemu, co nám tolik chybí. Těšíme se na desítky nejrůznějších školních aktivit, které jsme museli dočasně zcela opustit a školní rok v ZUŠce tak zdánlivě vypadá neuvěřitelně prázdně a smutně. Zároveň v sobě ale pěstujeme naději, že se všechno brzy vrátí do původních kolejí a už na jaře vás snad potěšíme třeba Jarním koktejlem v městském divadle nebo Klavírem pod širým nebem na náměstí Dr. Farského...


Ještě jednou děkujeme za Vaší přízeň, pomoc a trpělivost!


Prodloužení vánočních prázdnin

přidáno: 15. 12. 2020 5:05, autor: Miroslav Halama

Milí rodiče a žáci,
v pondělí 21. 12.  a úterý 22.12. vyhlásila vláda volné dny pro žáky. V tyto dny se tedy ve školách nevyučuje. Nařízení se vztahuje rovněž na ZUŠ. V pondělí 21. 12 a v úterý 22. 12. se tedy na ZUŠ NEUČÍ.

Obnovení prezenční výuky

přidáno: 20. 11. 2020 3:09, autor: Miroslav Halama

Vážení rodiče, milí žáci, 
s radostí mohu oznámit, že od středy 25. listopadu je již povolena prezenční výuka na ZUŠ. Prozatím se to týká individuální výuky ve smyslu 1+1 - tedy učitel - žák. S rodiči je povolena osobní konzultace ve škole pouze ve výjimečných případech. Povinnost nošení roušek ve společných prostorách školy zůstala zachována. 
Prezenční zkoušky orchestru prozatím povoleny bohužel nejsou. Doufejme, že ale i ty budou b brzké době povoleny a začneme normálně pracovat.

Moc se na vás všechny těším.

Miroslav Halama

Pokračování výuky distanční formou

přidáno: 31. 10. 2020 11:47, autor: Miroslav Halama

Milí rodiče a žáci,
také od 2.11. bohužel jsme nuceni pokračovat ve výuce v distančním režimu. Všem, se kterými se spojuji přes Google meet, budu nadále posílat odkazy (pozvánky) na spojení v čase hodiny výuky žáka dle rozvrhu, s ostatními bude výuka provozována jiným, domluveným způsobem.

Doufejme, že ve škole společně sejdeme co nejdříve.

Miroslav Halama

Distanční výuka na ZUŠ

přidáno: 14. 10. 2020 2:28, autor: Miroslav Halama

Vážení rodiče a žáci,
jak všichni již asi víte, dle nařízení vlády byly dočasně uzavřeny školy pro všechny žáky. Toto nařízení platí také pro ZUŠ.  
Učitelé jsou povinni zajistit žákům vyučování distanční formou. Účast žáků na distančním vyučování je však dobrovolné. U nezletilých žáků o tom rozhodují jejich rodiče.
Co se týče žáků mé třídy, budu kontaktovat jednotlivé rodiče a distanční výuku s nimi konzultovat.  Distanční výuku budu provádět dvěma způsoby - buď on-line, má-li žák k dispozici počítač s kamerou a mikrofonem, druhý způsob je pomocí systému ,,Classroom", kde budu žákům písemně zadávat látku a žáci mi v tomto systému poskytnou zpětnou vazbu - nahrávky jednotlivých cvičení, videa, dotazy a pod. Tímto způsobem jsme již vyučovali na jaře, při prvním uzavření škol. Většina žáků tedy má již svou učebnu v ,,Classroomu".  Je na rodičích, či žácích, která forma distančního vyučování jim bude vyhovovat.

V případě, že ze strany rodičů (či zletilých žáků) nebude zájem o distanční výuku, je nutné poskytnout mi tuto informaci písemně (e-mailem, v papírové formě a pod.), zkrátka ve formě, kterou budu moci uložit a zaevidovat.

V případě dotazů se na mne nebojte obrátit. 

Všem hezký den a hlavně zdraví,

Miroslav Halama

1-10 of 160