Informace

Malý dechový orchestr vznikl na začátku školního roku 2012/2013 především z důvodů poskytnutí nezbytné základní orchestrální praxe žákům dechového oddělení.  Dalším důvodem byla absence podobného tělesa na naší ZUŠ. Nabízí se však také možnost prezentování žáků a potažmo i školy navenek.

Orchestr z počátku tvořilo jen několik hráčů. Během školního roku se však těleso rozšiřovalo o další žáky a Malý dechový orchestr se pomalu, ale jistě stává velkým dechovým orchestrem.

Větší počet hráčů nabídl možnost daleko pestřejších a rozmanitějších úprav skladeb a celkový zvuk kapely je bohatší a znělejší. V novém školním roce opět zřejmě přibudou noví členové.
Podřízené stránky (1): Obsazení orchestru
Comments